Της Γιοχάνα Σπίρι σε θεατρική διασκευή Έλλης Βοζικιάδου.