Περιοδείες

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΥΜΕΛΗ-ΕΛΛΗ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ» περιοδεύει με όλο το πρόγραμμα παραστάσεων σε μεγάλα φεστιβάλ και πολιστιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και με ιδιωτικούς φορείς.

Υπεύθυνη οργάνωσης περιοδείας, Ιωάννα Κούτση, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8657677