Θεατρική παράσταση των αδελφών Γκριμ σε θεατρική διασκευή Έλλης Βοζικιάδου.