Των αδελφών Γκριμ σε θεατρική διασκευή Έλλης Βοζικιάδου.